கம்பியூட்டர் டேலி(Computerized Accounting) தொடர்பான இலவச பயிற்சி

கம்பியூட்டர் டேலி(Computerized Accounting) தொடர்பான இலவச பயிற்சி கனரா வங்கி கிராமப்புற சுயவேலைவாய்ப்பு பயிற்சி நிலையத்தின் சார்பாக “கம்பியூட்டர் டேலி(Computerized Accounting) தொடர்பான இலவச பயிற்சி ” (ஆண் / […]

Continue Reading கம்பியூட்டர் டேலி(Computerized Accounting) தொடர்பான இலவச பயிற்சி